Η Λιθίαση του Ουροποιητικού αποτελεί την τρίτη συχνότερη πάθηση του Ουροποιητικού μετά τις λοιμώξεις και τις παθησεις του προστάτη αδένα. Η εμφάνιση της νόσου είναι συχνότερη στους άνδρες από τις γυναίκες σε μία αναλογία 3:1 περίπου με αύξηση της επίπτωσης στην 3η και 4η δεκαετία της ζωής.
Ο χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος κος Δημήτριος Ν. Γλαρίτης είναι εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος στην PCNL (Διαδερμική νέφρο-λιθοθρυψία) και στην FLEXIBLE URS (Ουρητηρολιθοθρυψία).

Τι είναι ΛΙΘΙΑΣΗ του ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ;

Λιθίαση Ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων στην αποχετευτική μοίρα του Ουροποιητικού συστήματος. Ανάλογα με την θέση του λίθου μπορούμε να μιλήσουμε για
 • Λιθίαση νεφρού
 • Ουρητήρων
 • Ουροδόχου κύστεως
 • Ουρήθρας

  Είδη Ουρόλιθων
Αφορούν στους ακόλουθους τύπους βάσει της χημικής τους σύστασης καθώς και της συχνότητας εμφάνισης τους στο ουροποιητικό σε λίθους:
 • Οξαλικού ασβεστίου 30-35%
 • Μικτοί φωσφορικοί και οξαλικοί 35-40%
 • Εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου (φλεγμονώδης) 10-15%
 • Ουρικού οξέως 8-10%
 • Κυστίνης 3-4%


Παράγοντες δημιουργίας λίθων

 • Πολύ πυκνά (συμπυκνωμένα) ούρα. Ούρα με υπερκεκορεσμένα διαλύματα αλάτων και υψηλού ειδικού βάρους λόγω:
  • Διαφόρων παθολογικών αιτιών
  • Αφυδάτωση
 • Λίμναση των ούρων σε κάποιο σημείο του αποχετευτικού συστήματος με αποτέλεσμα καθίζησης των αλάτων των ούρων και τη δημιουργία λίθων.
 • Μόλυνση των ούρων-μικρόβια τα οποία διασπούν την ουρία και δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες καθιζήσεως και σχηματισμού λίθων όπως εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου.
 • Ενδογενείς (γονιδιακοί) παράγοντες. Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι διαφόρων μεταβολικών διαταραχών που προάγουν τη λιθογένεση.

Διάγνωση της ΛΙΘΙΑΣΗΣ

 • Κλινική εξέταση και απεικονιστικός έλεγχος
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος
 • C/T αξονική άνω-κάτω κοιλιάς με χορήγηση σκιαγραφικού
 • Ενδοφλέβια πυελογραφία
 • Α/α NOK

Αντιμετώπιση της ΛΙΘΙΑΣΗΣ

 • Παρακολούθηση
 • ESWL (εξωσωματική λιθοθρυψία) 
 • PCNL (Διαδερμική λιθοθρυψία)
 • FLEXIBLE URS (Ουρητηρολιθοθρυψία)
 • Ανοικτή Χειρουργική
Για προγραμματισμό χειρουργικής αντιμετώπισης της Λιθίασης που σας ταλαιπωρεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό στο 2821095520.
UA-37095778-1