Ο Ουρολόγος κος Γλαρίτης μετά την κλινική εξέταση θα σας ζητήσει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις.

Σε αυτές, μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • Γενική εξέταση ούρων
  • Κυστεοσκόπηση (με ειδικό εργαλείο ελέγχεται το τοίχωμα της κύστης υπό όραση), με το εύκαμπτο ψηφιακό κυστεοσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει ΑΝΩΔΥΝΑ!!!
  • Κυτταρολογική εξέταση ούρων (για εντοπισμό καρκινικών κυττάρων)
  • Ενδοφλέβια ουρογραφία
  • Αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας
  • Βιοψία κύστης (συνήθως, αν χρειαστεί, λαμβάνεται υλικό κατά την κυστεοσκόπηση)

θηλωματώδης όγκος ουροδόχου κύστης-ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗθηλωματώδης όγκος ουροδόχου κύστης-ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σε περίπτωση όπου διαγνωστεί ότι πάσχετε από καρκίνο ουροδόχου κύστης, ο Ουρολόγος θα προχωρήσει, με διάφορες επιπλέον εξετάσεις,

στη σταδιοποίηση, δηλαδή στο πόσο έχει εξαπλωθεί η νόσος. Από αυτή θα εξαρτηθεί η θεραπεία που θα σας προτείνει.

UA-37095778-1