Συγκρίνοντας τις Πεϊκές Προθέσεις με άλλες θεραπευτικές επιλογές!

Σε πρόσφατες μελέτες  αναδείχθηκε η υπεροχή της πεϊκης πρόθεσης όσον αφορά την μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών κατά 94% έναντι των από στόματος φαρμάκων με 54%, και των ενδοπεϊκών ενέσεων κατά 40%.

Όσον αφορά τις συντρόφους, σε ποσοστό 90% αναφέρθηκε μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Η τοποθέτηση της Πεϊκής πρόθεσης είναι η μοναδική θεραπεία που προσφέρει την αυθόρμητη σεξουαλική επαφή, λόγω του ότι η στύση επιτυγχάνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!

Διατηρείται μάλιστα για όσο το επιθυμεί ο άνδρας...

UA-37095778-1