Τοποθέτηση Πεϊκών Προθέσεων

Η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης είναι η μοναδική ριζική θεραπεία.

Αφορά Άνδρες οι οποίοι

  • είτε δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική θεραπεία που ο Θεράποντας Ουρολόγος Ιατρός τους συστήνει,
  • είτε τα φάρμακα αυτά τους προκαλούν σοβαρές παρενέργειες λόγω συνυπάρχουσας νοσηρότητας, (π.χ Οξύ έμφραγμα του Μυοκαρδίου, By-pass ή αγγειοπλαστική)
  • είτε τέλος επειδή οι ίδιοι επιθυμούν μια μόνιμη και σίγουρη αποτελεσματική λύση.
UA-37095778-1