Συνήθως, τα συμπτώματα ξεκινούν αιφνίδια και τα πιο συχνά είναι:

  • Πολύ δυνατός πόνος στον όρχι, που ξεκινάει ξαφνικά, και, αν ο ασθενής κοιμάται, τον ξυπνάει.
  • Πόνος στην κατώτερη κοιλιακή χώρα.
  • Ναυτία ή και έμετος.
  • Ερυθρότητα του οσχέου.
  • Διόγκωση του οσχέου.

Αν δεν αντιμετωπιστεί ο ασθενής, ο πόνος αρχίζει να υποχωρεί ύστερα από κάποιες ώρες και αυτό είναι κακό σημάδι νέκρωσης του όρχεως

Συνήθως, το ιστορικό του ασθενούς και η εξέταση από τον γιατρό είναι αρκετά, για να θέσουν επαρκώς τη διάγνωση. Το πρόβλημα, πάντα, είναι να διαχωρίσουμε την οξεία φλεγμονή του όρχεως και της επιδιδυμίδας (οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα), που έχουν παρόμοια συμπτώματα, από τη συστροφή. Το έγχρωμο υπερηχογράφημα (triplex) στο όσχεο είναι μία εξέταση που συνήθως μπορεί να επιβεβαιώσει τη διακοπή της αιμάτωσης του οσχέου και να αποκλείσει κάποια φλεγμονή. Όταν όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση, επιβάλλεται να γίνει χειρουργική διερεύνηση του όρχεως, ώστε να αποκατασταθεί τυχόν συστροφή.

Υπάρχουν αρκετές παθήσεις που έχουν κάποια κοινά συμπτώματα με τη συστροφή του όρχεως, όπως:

  • Οξεία επιδιδυμίτιδα και ορχίτιδα
  • Τραυματισμός στο όσχεο
  • Περισφιγμένη βουβωνοκήλη
  • Κολικός νεφρού με αντανακλαστικό πόνο στον όρχι
  • Όγκοι του όρχεως

Για οποιονδήποτε ξαφνικό πόνο στον όρχι θα πρέπει άμεσα να επισκεφθείτε τον Ουρολόγο σας, και αυτός θα διαπιστώσει αν πρόκειται για άλλη πάθηση ή συστροφή.

UA-37095778-1