Ένα νέο είδος χειρουργικής, η οποία γίνεται πραγματικότητα με το ρομποτικό σύστημα da Vinci, χρησιμοποιείται από ένα όλο και μεγαλύτερο αριθμό Oυρολόγων παγκοσμίως για την ριζική προστατεκτομή και για άλλες ουρολογικές επεμβάσεις όπως:

Αυτή η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση, με την οποία ο Oυρολόγος χειρουργεί με την βοήθεια της τελειότερης τεχνολογίας ηλεκτρονικό υπολογιστή και ρομποτικό σύστημα, είναι ιδανική για λεπτεπίλεπτη ουρολογική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική βρίσκει την κύρια εφαρμογή της στην ριζική προστατεκτομή, η οποία “κτυπά” στην “καρδιά της ανδρικής ψυχής” αφού ο κύριος σκοπός δεν είναι μόνο η πλήρης ογκολογική ίαση αφαιρώντας τον προστάτη αλλά η μέγιστη προστασία των νεύρων που ελέγχουν την στύση και την εγκράτεια των ούρων. Χρησιμοποιώντας το χειρουργικό σύστημα da Vinci μπορεί καλύτερα ο έμπειρος ρομποτικός Xειρουργός να διατηρήσει αυτά τα λεπτεπίλεπτα, ευαίσθητα και σημαντικά νεύρα που βρίσκονται γύρω από τον προστάτη σαν να τον σφιχταγκαλιάζουν. Επίσης βελτιώνονται η δυνατότητα ανάρρωσης και τα κλινικά αποτελέσματα με σημαντικά πλεονεκτήματα.

UA-37095778-1