Όταν η Ιατρική, η αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών και διάφορες μη χειρουργικές θεραπείες δεν βελτιώνουν τα ουρολογικά συμπτώματα, ο Ουρολόγος σας θα σας προτείνει χειρουργείο.

Ουρολογικά προβλήματα είναι αυτά που επηρεάζουν το ουροποιητικό σύστημα και το αναπαραγωγικό σύστημα του ανδρός.

Κοινά Ουρολογικά προβλήματα/παθήσεις που μπορεί να απαιτήσουν χειρουργική επέμβαση στον Άνδρα και στην Γυναίκα είναι:

Αν σας συσταθεί χειρουργική επέμβαση, ο Ουρολόγος θα σας προτείνει ένα απο τα ακόλουθα:

UA-37095778-1