Οι πληροφορίες που παρέχει η παρούσα ιστοσελίδα δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει την συζήτηση με τον ειδικό Ουρολόγο εάν η χειρουργική θεραπεία με το ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι σωστή για εσάς. Όπως και κάθε επέμβαση παρουσιάζει κινδύνους και προβλήματα ενώ τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.  Η χειρουργική επέμβαση με το ρομποτικό σύστημα da Vinci μπορεί να μην είναι κατάλληλη για κάθε άτομο. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και η μεγάλη εμπειρία του ρομποτικού χειρουργού και της ομάδας του.

Ενδείξεις χρήσης
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. Food and Drug Administration - FDA) έχει εγκρίνει την χρήση και ένδειξη εφαρμογής του ρομποτικού συστήματος da Vinci  σαν επιβοηθητικό μέσον σε μία σειρά από επεμβάσεις όπως:

 • στις ελάχιστα τραυματικές ουρολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
 • στις ελάχιστα τραυματικές γενικές χειρουργικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
 • στις γυναικολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
 • στις μη καρδιαγγειακές θωρακοσκοπικές επεμβάσεις
 • τις διαστοματικές ωτολαρυγγολογικές επεμβάσεις για καλοήθες και κακοήθεις παθήσεις
 • στην θωρακοσκοπικά υποβοηθούμενη καρδιομυοτομή
 • στην με επιβοηθητικά χρησιμοποιούμενη ανοιχτή τομή καρδιακή επαναγγείωση (χειρουργική παράκαμψης – bypass – στεφανιαίας αρτηρίας)
 • στην χειρουργική των ενηλίκων αλλά και των παιδιών

Το ρομποτικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους χειρουργούς σε κατάλληλα εξοπλισμένο χειρουργικό περιβάλλον με την υποστήριξη των ειδικών χειρουργικών-ρομποτικών εργαλείων σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Αντενδείξεις χρήσης
Καθένας από τους λόγους που καθιστούν την χρήση της συμβατικής ελάχιστα τραυματικής επέμβασης και χειρουργικής τεχνικής ακατάλληλης για τον ασθενή ισχύουν και για την χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci. Γενικές αντενδείξεις της ελάχιστα τραυματικής επέμβασης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • διαταραχές της αιμόστασης και αιμορραγικές διαθέσεις
 • ιστορικών πολλαπλών προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων
 • κύηση
 • σοβαρότατες καρδιοπνευμονικές παθήσεις

Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές
Αν και το ρομποτικό σύστημα da Vinci θεωρείται ασφαλές και αποτελεσματικό ,μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τον καθένα ασθενή, καθώς οι ιδιαίτερες καταστάσεις του μπορεί να αποκλείουν την χρήση των ελάχιστα τραυματικών επεμβάσεων ή να συνιστούν την χρήση άλλων θεραπευτικών επιλογών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συζητείται με τον θεράπων ιατρό όλες οι θεραπευτικές επιλογές που είναι κατάλληλες για την καθεμία ιατρική περίπτωση καθώς και τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το ρομποτικό σύστημα da Vinci ή με μία επέμβαση που εκτελείται μ' αυτό το σύστημα συμβουλευτείτε έναν έμπειρο ρομποτικό χειρουργό που είναι εξοικειωμένος με το χειρουργικό σύστημα da Vinci.

Μετατροπή σε μη-ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές
Εμπλοκές που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς (πχ διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος)  παράγοντες ή σε καταστάσεις που οφείλονται στο ίδιο το σύστημα da Vinci μπορεί να μπλοκάρουν την χρήση του ρομποτικού συστήματος και να αναγκασθεί ο χειρουργός σας να μετατρέψει την επέμβαση σε άλλη εναλλακτική τεχνική. Ο κίνδυνος μίας τέτοιας πιθανής μετατροπής είναι ελαχιστότατος. Ακόμη και σ' αυτήν την περίπτωση η προηγούμενη μεγάλη λαπαροσκοπική εμπειρία του κ. Πουλάκη εγγυάται την μετατροπή του ρομποτικού χειρουργείου σε συμβατικό λαπαροσκοπικό και όχι σε ανοιχτό χειρουργείο με την παραδοσιακά μεγάλη και επώδυνη τομή δέρματος.

Εκπαίδευση χειρουργού
Το ρομποτικό σύστημα da Vinci πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από χειρουργούς, οι οποίοι έχουν:

 • αναπτύξει αποδεδειγμένες ρομποτικές δεξιότητες για να εκτελούν το σύνθετο χειρουργικό έργο που σχετίζεται με κάθε ξεχωριστή ρομποτική επέμβαση, και
 • εκπαιδευτεί ειδικά στην χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci
 • επιτυχημένη σειρά πολλαπλών ρομποτικών επεμβάσεων, τις οποίες έχουν εκτελέσει αυτοδύναμα οι ίδιοι

Η εκπαίδευση, η οποία παρέχει η εταιρεία που παράγει το ρομποτικό σύστημα da Vinci – η  Intuitive Surgical – είναι περιορισμένη στην εκπαίδευση της χρήσης των εργαλείων και δεν υποκαθιστά την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση και εμπειρία που προϋποθέτει την ασφαλή εκτέλεση του χειρουργείου. 

H εταιρεία Intuitive Surgical δεν αξιώνει κανένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης, ειδικής άδειας ή προσόντων από τους χειρουργούς που χρησιμοποιούν το ρομποτικό σύστημα da Vinci. Από την άλλη πλευρά η εταιρεία Plus Medica, που αντιπροσωπεύει το ρομποτικό σύστημα da Vinci στην Ελλάδα, έχοντας σε κάθε ρομποτική επέμβαση ειδικό τεχνικό που υποστηρίζει από τεχνική άποψη την πορεία της κάθε ρομποτικής επέμβασης που εκτελείται στην Ελλάδα, γνωρίζει ποιοι ρομποτικοί χειρουργοί έχουν την μεγαλύτερη εμπειρία και τις περισσότερες επιτυχίες.

UA-37095778-1