ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

Στην κλινική Ίασις Γαβριλακη αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά η κιρσοκήλη σε Άνδρες με πρόβλημα υπογονιμότητας.

Δεκτές ασφάλειες Ιδιωτικών εταιρειών.

Πλροφορίες στα τηλέφωνα του Ιατρείου 2821095520.

UA-37095778-1