ΕΓΧΡΩΜΟ Doppler - Triplex ΠΕΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Ο Υπερηχογραφικός έλεγχος των σηραγγωδών σωμάτων του πέους διενεργειται σε ασθενείς με κακώσεις και κάμψεις του πέους (νόσο Peyronie, συγγενείς κάμψεις πέους). Με αυτή την εξέταση δίδεται η δυνατότητα διάγνωσης κακώσεων του πέους, διαφοροδιάγνωσης συγγενών από επίκτητες κάμψεις, καθώς και αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, κυρίως μετά από χειρουργική αποκατάσταση.

Peyronie

To Τriplex αγγείων σηραγγωδών σωμάτων πέους είναι μια ειδική εξέταση απαραίτητη σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία για να διαγνωσθεί  η τυχόν ύπαρξη αγγειακού προβλήματος (αρτηριακού ή φλεβικού).

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο ιατρείο προκαλείται φαρμακευτική στύση με ανώδυνη τεχνική και κατόπιν εκτίμηση τόσο της αρτηριακής παροχής στο πέος που είναι απαραίτητη για την επίτευξη σκληρής στύσης, όσο και της λειτουργίας του μηχανισμού φλεβικής απόφραξης που ευθύνεται για τη διάρκεια της στύσης. Ο ασθενής πιθανόν να χρειαστεί να παραμείνει ως και μια ώρα μετά το πέρας της εξέτασης ώστε να διαπιστωθεί και να αποκλεισθεί τυχόν πριαπισμός, ως παρενέργεια-αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εξέτασης.


UA-37095778-1