σχηματική απεικόνιση διορθικού υπερηχογραφήματος προστάτη αδένα.Η βιοψία είναι μια επεμβατική εξέταση που σκοπό έχει να αφαιρέσει μικρά δείγματα ιστού
του προστάτη που μετά δίνονται για ιστολογική εξέταση.
Για μια βιοψία του προστάτη, μια λεπτή βελόνα εισάγεται μέσω του ορθού στον προστάτη
με τη βοήθεια των υπερήχων και με τη χρήση ειδικής συσκευής που κατευθύνει τη βελόνα
στο κατάλληλο σημείο.

UA-37095778-1