Αποτελέσματα ιστολογικής έκθεσης

Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα από το παθολογοανατομικό εργαστήριο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.
Το αποτέλεσμα κρίνεται βασικά ως αρνητικό ή θετικό για κακοήθεια (καρκίνο προστάτη).
Δευτερογενώς αναγνωρίζονται και τυχόν φλεγμονώδη στοιχεία.
Αν η βιοψία είναι θετική για καρκίνο, θα σας δοθούν στην ιστολογική εξέταση και οι ακόλουθες πληροφορίες που θα σας τις εξηγήσει αναλυτικά ο ουρολόγος:
• πόσα δείγματα είχαν καρκινικά κύτταρα
• σε ποιες ανατομικές περιοχές εντοπίστηκαν
• πόσο επιθετικός είναι ο καρκίνος (Gleason score) Gleason Score

UA-37095778-1