ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από 25/6/13 και μετά από 6μηνη παρακολούθηση και εκπαίδευση στο  Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, υπό τον κο Δρ. Α. θάνο,

είμαι κάτοχος άδειας εκτέλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Ουρολογίας.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B46%CE%98-6%CE%9B6

Από 10/2011 έως σήμερα, Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος ανδρολόγος

Από 11/2008 έως2011.

Λήψη τίτλου Ειδικότητας Ουρολόγου 12/7/2011.
Ειδίκευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου υπό τον καθηγητή κο Σοφρά Φραγκίσκο.

2004-2006

Ειδίκευση στο Βενιζέλειο-Πανάνειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, υπό τον Επίκουρο καθηγητή κο Ανεζίνη Πλούταρχο.

2003-2004

Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης υπο τον Κο Δασκαλάκη Κριτόλαο.

2002-2003

Θητεία ως Υπηρεσία υπαίθρου, Αγροτικός Ιατρός με οργανική θέση στο Κ.Υ Κισσάμου.

1992-1998

Ιατρική Σχολή "Gr. T. Popa" Ιασίου Ρουμανίας.

 

UA-37095778-1