Ο Ουρολόγος ανδρολόγος κος ΔΗμήτριος Ν. Γλαρίτης, στα πλαίσια αντιμετώπισης της λιθίασης του Ουροποιητικού,

είναι πιστοποιημένος στην διενέργεια εύκαμπτης Ουρητηροσκόπησης (flexible URS) και στην διενέργεια διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας (Prone PCNL),

έπειτα από εκπαίδευση υπο τον Καθηγητή κο Λιάτσικο Ευάγγελο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ουρολογικό Τμήμα.

UA-37095778-1