ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΡΙΩΝ (DFI-DNA fragmentation index)

Πρόκειται για τον έλεγχο της ακεραιότητας της δομής του DNA των σπερματοζωαρίων.

Κατακερματισμός καλείται το ρήγμα στην μία εκ των δύο ελίκων του DNA στα χρωμοσώμια των σπερματοζωαρίων, ή και στις δυο.

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος όταν ζυντρέχουν λόγοι στο σπερμοδιάγραμμα, και αφου αυτό εκτιμηθεί από τον Ουρολόγο-Ανδρολόγο, 

όσον αφορά τη μορφολογία τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Άλλοι παράγοντες που επιβάλουν τον έλεγχο είναι η κιρσοκήλη, χρόνια προστατίτιδα (φλεγμονή ή και λοίμωξη του ουροποιογεννητικού συστήματος),

κάπνισμα, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατάχρηση αλκοόλ, λήψη στεροειδών αναβολικών, έκθεση σε τοξικές ουσίες ή ακτινοβολία, προηγούμενη χρήση χήμειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας κλπ.

Τυχόν αλλοιώσεις στο DNA των σπερματοζωαρίων μπορεί να οδηγήσουν σε παλίνδρομη κύηση ή αυτόματη αποβολή.

Πότε χρειάζεται να γίνει η εξέταση?

Η ηλικία του ζευγαριού, αυτόματη αποβολή, αποτυχημένες εξωσωματικές (IVF), καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο του κατακερματισμού DNA.

Η αντιμετώπιση είναι συνήθως αιτιολογική.

Φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία έχουν ως στόχο την εξάλειψη του βλαπτικού παράγοντα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ DNAΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ DNA

UA-37095778-1