Τι είναι η Στυτική Δυσλειτουργία;

Αναφερόμενη επίσης και ως ανικανότητα, στυτική δυσλειτουργία (erectile dysfunction - ED) ονομάζεται η πάθηση κατά την οποία ένας άνδρας αδυνατεί να επιτύχει ή να διατηρήσει επαρκή στύση για την ολοκλήρωση μιας ικανοποιητικής σεξουαλικής συνεύρεσης.

Στην πλειονότητα των ανδρών η ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι περιστασιακή, σε ορισμένους ωστόσο αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα που απαιτεί ιατρική αντιμετώπιση...

UA-37095778-1