Στυτική Δυσλειτουργία:Επηρεάζει εκατομμύρια Άνδρες

Παρά το γεγονός ότι η ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης,

τόσο ο επιπολασμός όσο και η σοβαρότητά της αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας.

Περισσότεροι από τους μισούς άνδρες ανά την υφήλιο άνω των 40 ετών έχουν κάποια στιγμή προσβληθεί από κάποιου βαθμού στυτική δυσλειτουργία. Επιπλέον, η πιθανότητα ανάπτυξης ολοκληρωτικής ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τριπλασιάζεται στις ηλικίες μεταξύ των 40 και των 70 ετών, από 5 σε 15%. Παρά τον υψηλό επιπολασμό της, η πάθηση συχνά διαφεύγει σε μεγάλο βαθμό της διάγνωσης και της θεραπείας.

Από τη στιγμή που εμφανίζονται προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα, στις περισσότερες των περιπτώσεων αναμένεται όχι μόνο η συνέχισή τους αλλά και η περαιτέρω επιδείνωση της σεξουαλικής ικανότητας με την αύξηση της ηλικίας.

Υπολογίζεται ότι 67% των ανδρών ηλικίας 70 ετών έχει κάποια μορφή στυτικής δυσλειτουργίας, έναντι 39% των ανδρών 40 ετών, με υψηλότερο ποσοστό σοβαρών περιπτώσεων στην πρώτη κατηγορία ανδρών.

UA-37095778-1