Ερωτηματολόγιο για την Στυτική Δυσλειτουργία IIEF

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη στύση σας, απευθυνθείτε στο Ιατρείο.

Ο Ιατρός παράλληλα με τον απαραίτητο έλεγχο θα σας απευθύνει ένα ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου υπολογίζουν τον Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας (International Index of Erectile Function, IIEF) και χρησιμοποιείται διεθνώς για να αξιολογηθεί η βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Όλες οι ερωτήσεις του αναφέρονται στις εμπειρίες σας τον τελευταίο μήνα.
Βαθμολογία άνω του 24 σημαίνει φυσιολογική λειτουργία.


Εάν η βαθμολογία σας είναι μικρότερη, τότε ο Ιατρός θα διερευνήσει το πρόβλημα σας περαιτέρω.

Kατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα:

1. Πόσο συχνά είχατε στύση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας;

 0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

 1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

 2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

 3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

 4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

 5 σχεδόν πάντα / πάντα

 2. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικού ερεθισμού, πόσο συχνά πετύχατε στύσεις τόσο σκληρές που σας επέτρεπαν διείσδυση;

 0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

 1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

 2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

 3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

 4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

 5 σχεδόν πάντα / πάντα

 3. Όταν προσπαθήσατε να έρθετε σε σεξουαλική επαφή, πόσο συχνά καταφέρατε να διεισδύσετε;

 0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

 1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

 2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

 3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

 4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

 5 σχεδόν πάντα / πάντα

4. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, πόσο συχνά καταφέρατε να διατηρήσετε τη στύση σας μετά τη διείσδυση;

 0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

 1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

 2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

 3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

 4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

 5 σχεδόν πάντα / πάντα

5. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, ήταν δύσκολο να διατηρήσετε τη στύση σας μέχρι την ολοκλήρωση της επαφής;

 0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

 1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

 2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

 3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

 4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

 5 σχεδόν πάντα / πάντα

6. Πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον εαυτό σας ότι μπορεί να πετύχει και να διατηρήσει μία στύση;

1 Πολύ λίγη

2 Λίγη

3 Μέτρια

4 Πολύ 

5 Πάρα πολύ 

Βαθμολογία

Ερμηνεία

0-6

Σοβαρή δυσλειτουργία

7-12

Μέτρια  δυσλειτουργία

13-18

Ήπια προς μέτρια δυσλειτουργία

19-24

Ήπια δυσλειτουργία

25-30

Απουσία προβλήματος

UA-37095778-1